Return to Élelmiszeripari szakképző iskola

Édességkészítő


Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
A szakma azonosító száma: 4 0721 05 02
Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Csokoládétermék gyártó, Keksz-és ostyagyártó

A képzés két szakaszra oszlik:

Az első szakasz az ágazati alapoktatás:

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén.

Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.

Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol.

Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés).

Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat.

Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

A második szakasz a szakirányú oktatás, amely során elsajátítja:

 • a nyersanyagok átvételének módját, az átvétellel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
 • az édességkészítéshez szükséges nyersanyagokat, azok tulajdonságait, felhasználásuk módjait, az előkészítésük műveleteit
 • az édesipari félkész termékeket, ismeri azok tulajdonságait, az elkészítésük és felhasználásuk módjai
 • a kakaó tartalmú termékek jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát, az elkövethető hibákat, és azok megelőzését
 • az elkészült kakaó tartalmú félkész termékek felhasználási lehetőségeit
 • a kekszek, krékerek, teasütemények, snackfélék, ostyafélék jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát
 • az édesipari hagyományőrző- és a tájjellegű termékek, (konyakosmeggy, dianás cukorka, szaloncukor, Negró cukorka) jellemzőit, elkészítésének műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát
 • a kávétermés feldolgozásának, a kávébab tárolásának, pörkölésének módját, a koffeinmentes kávé jellemzőit, és előállítását
 • a bonbonok általános jellemzőit, nyersanyagait, egyes csoportjait, a bonbonfajták készítésének műveleteit
 • a csokoládé temperálásának célját, módszereit
 • a korszerű csomagolással szemben támasztott követelményeket, a csomagolás típusait, a jelölés jogi szabályozását, elemeit
 • az édességkészítéshez szükséges nyersanyagok és késztermékek minőségi követelményeit, a minőségellenőrzést szolgáló vizsgálatokat
 • az édesipari Jó Higiéniai és a Jó Gyártási Gyakorlatában előírt szabályokat
 • a HACCP rendszer alapelveit, alkalmazásának módját, dokumentumait, az online HACCP (eHACCP) adta lehetőségeket
 • az egyes munkaeszközök felhasználásának területeit, balesetmentes használatát, higiéniai követelményeit. Ismeri az édesipari gépek, berendezések és eszközök feladatát, működési elvét, kezelésének, üzemeltetésének, tisztításának módját
 • a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonsági és egészségügyi követelményeit
 • a nyersanyagszámítás módját
 • az édesipari melléktermékek és hulladékok kezelésének szabályait
 • a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos előírásokat
 • alap szinten a szakmai idegen nyelvi kifejezéseket

Az édességkészítő feladatai:

Kézműves és ipari körülmények között édességeket (kekszet, cukorkát, csokoládét) készít. Munkája során technológiai, illetve termelési számításokat végez.

Átveszi, raktározza és előkészíti a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat.

A termékek előállítása során beállítja és kezeli a gépeket, berendezéseket és az eszközöket. Édesipari félkész és késztermékeket készít a technológiai utasításoknak megfelelően, majd ezeket csomagolja és szakszerűen tárolja.

Alapvető minőségbiztosítási vizsgálatokat végez a nyersanyagokon és a termékeken.

A termeléssel kapcsolatos dokumentumokat a minőségbiztosítási rendszerek előírásai szerint a saját felelősségi körében vezeti.

Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával és betartatásával végzi.

Az édességkészítő képzési ideje:

 • iskola rendszerű szakképzésben 3 év
 • iskola rendszerű szakképzésben második szakmaként 2 év

 

Várjuk jelentkezését, érdeklődését!

Az adott cikk linkje: https://efszk.edu.hu/?page_id=268