Return to Élelmiszeripari szakképző iskola

Hentes és húskészítmény készítő


Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
A szakma azonosító száma: 4 0721 05 08
Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Vágóhídi munkás, Csontozó munkás, Húskészítmény gyártó

A képzés két szakaszra oszlik:

Az első szakasz az ágazati alapoktatás:

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén.

Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál.

Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol.

Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat.

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek).

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, oldatkészítés, sűrűségmérés).

Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez (százalék, aránypár).

Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és környezetvédelmi szabályokat.

Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-előállítás higiéniai követelményeit.

A második szakasz a szakirányú oktatás, amely során elsajátítja:

 • a vágóállatok szervezeti felépítését, húsrészeit, csontvázát, izomzatát, fő- és melléktermékek csoportjait, jellemzőit
 • a vágóállatok átvételének követelményeit, a szállítási dokumentációk típusait
 • a pihentetés kedvező hatásait
 • a kábítóberendezések működési elvét. és munkabiztonsági előírásait
 • a vágóállatok elvéreztetésének leghatékonyabb szúrási pontját és a szúrási-elvéreztetési testhelyzetek jellemzőit
 • a szőrzeteltávolítás részműveleteinek sorrendjét, a forrázási, kopasztási, perzselési hibák okozta következményeket és a műveletek higiéniai és munkabiztonsági előírásait
 • a vágóállatok belső szerveinek anatómiai elhelyezkedését
 • a hasítási módok közötti különbségeket és a hasítási hibákkal és következményekkel
 • a vágóállatoknál alkalmazott EUROP minősítési eljárás lépéseit, minősítési osztályokat, jelölést
 • a hűtési módokat, az egyes hűtési módok előnyeivel, hátrányaival és a hűtés higiéniai és minőségbiztosítási jelentőségét
 • a vágóállatok szervezeti felépítését, húsrészeit, csontvázát, izomzatát
 • a vágás, darabolás, csontozás műveleteit, illetve a darabolásra, csontozásra vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat
 • a darabolás, csontozás művelete során alkalmazott berendezések működtetését és ismeri a berendezések, munkabiztonsági és higiéniai előírásait
 • a húsok és húskészítmények bolti értékesítésre való előkészítésének módját
 • a húsipari termékcsoportokat és termékeket
 • a vágóállatok húsrészeinek konyhatechnikai felhasználását
 • a kiszolgálás, értékesítés, eladás szabályait
 • a gyártási alapanyagok minőségi és mennyiségi átvételének előírásait
 • a hús minőségi osztályokra vonatkozó jelöléseit
 • az összetevők adagolásának sorrendjét, illetve a gyártott termék formájára vonatkozó szabványokat.
 • az aprító-keverő és töltő berendezés működési elvét, munkabiztonsági és higiéniai előírásait
 • a hőkezelési paramétereket és a termék visszahűtésének jelentőségét
 • a pácolási módokat, a pácolás elméleti alapjait
 • a pácoló berendezések működését, higiéniai és munkavédelmi előírásait
 • a pácolás során lezajló folyamatokat és a pácolt termékek tartósítási módjait
 • a füstölő-főző berendezés működését, higiéniai és munkavédelmi előírásait
 • a zsírsütés elméleti hátterét és a duplikátor üstök működését, higiéniai és munkabiztonsági előírásait
 • a húsipari alapanyagok és termékek összetevőit (fehérje-, víz-, zsír-, sótartalom), a mintavételi módokat, a laboratóriumi meghatározás módjait
 • a kihozatali százalék, a termék receptúra összeállítás, a páclé összeállítás szabályait
 • a raktározás, tárolás, anyagmozgatás szabályait
 • a tisztító- és fertőtlenítőszerek használatának szabályait és hatásukat
 • a hulladékkezelés szabályait, a környezetvédelmi előírásokat, a szelektív hulladékkezelés fontosságát
 • a húsipari vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos jogi, gazdasági, higiéniai, munkaügyi szabályokat
 • és alkalmazói szinten ismeri a húsiparban használt termelést támogató szoftverek kezelését
 • a húsipari minőségirányítási dokumentumokat, azok használatának szabályait
 • és alapfokon használja a szakmájára jellemző idegen nyelvű szakkifejezéseket

A hentes és húskészítmény készítő feladatai:

A fogyasztókhoz eljutó húsokat és húskészítményeket állít elő a vágóállatok biztonságos feldolgozásával.

Vágóüzemben csontoz, darabol, csomagol az elsődleges feldolgozás során.

Az előkészített húsokból főtt-, főtt-füstölt, sózott-pácolt, érlelt termékeket, vörösárut, sonkát, kolbászt, szalámit készít a másodlagos feldolgozás során.

A sertés-, marha-, juh-, baromfi feldolgozása során kis- és nagyüzemi környezetben élőállat-, alapanyag minőségi- mennyiségi átvételét, annak feldolgozását végzi, melynek során aprít, összemér, kever, tölt, hőkezel és csomagol.

Ismeri a halfeldolgozás technológiai folyamatait.

Az élelmiszerüzletekben a vevőkkel kommunikál, kiszolgál, termékre vonatkozó kéréseket megvalósít.

Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával és betartatásával végzi.

A technológiai gépeket, berendezéseket szakszerűen beállítja és működteti.

A hentes és húskészítmény készítő képzési ideje:

 • iskola rendszerű szakképzésben 3 év
 • iskola rendszerű szakképzésben második szakmaként 2 év

 

Várjuk jelentkezését, érdeklődését!

Az adott cikk linkje: https://efszk.edu.hu/?page_id=266