Return to Szakiskolát végzettek középiskolája

Esti tagozat

Szakiskolát végzettek középiskolája – esti tagozat

Iskolánkban több évtizedes hagyománya van a szakmunkás bizonyítványt szerzett tanulók érettségi vizsgára való felkészítésének esti munkarend szerint.

A szakiskolát végzettek középiskolája 2 évfolyamból áll (12. illetve 13.) esti tagozaton. Szakmai programja a szakiskolai közismereti programra épül. A képzés elsődleges célja, hogy olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét és felkészítenek a sikeres érettségi vizsgára. A képzés során az érettségi vizsgatárgyakat tanulják a diákok emelt óraszámban, így alapozva meg a tanulók sikeres érettségi vizsgára való felkészítését.

A jelentkezés feltételei:

  • A jelentkező szakiskolai OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezik.

A képzés sajátosságai:

  1. Aki szakiskolában államilag elismert szakképesítést (szakmunkás bizonyítványt) szerzett és a szakközépiskolában érettségi vizsgát kíván tenni, annak a kötelezően választandó vizsgatárgyból nem kell számot adnia a tudásáról. Ez azt jelenti, hogy a tanulók a négy kötelező vizsgatárgy sikeres érettségi vizsgája után megkapják az érettségi bizonyítványukat.

A kötelező vizsgatárgyak:

– magyar nyelv és irodalom,
– matematika,
– történelem,
– egy kötelezően választandó idegen nyelv (angol vagy német nyelv).

Amennyiben a tanuló a szakvéleménye alapján mentességet kap egy kötelező vizsgatárgy letétele alól, a kötelező vizsgatárgy helyett egy másik vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tennie, tehát 4 vizsgatárgyból kell minimum érettségi vizsgát tennie.

  1. Esti tagozaton heti két munkanapon (hétfő-kedd) 14 órától szervezzük meg az oktatást.
  2. Esti tagozatos tanulói jogviszony esetén is igényelhető diákigazolvány.
  3. Közoktatásban annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló betölti a 20. életévét a tanuló után igénybe vehető a családi pótlék.
  4. A szakiskolát végzettek középiskolája képzési formájában részt vevő tanulók esetén az érettségi vizsga megkezdésének nem feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Jelentkezés:

Az iskola titkárságán (9700 Szombathely, Szent László király utca 10.) a személyes iratok és a szakiskolai OKJ-s bizonyítvány bemutatásával történik.

Érdeklődni lehet:

  • Személyesen az iskola titkárságán: 9700 Szombathely, Szent László király utca 10.
  • Telefonon az iskola titkárságán: 06-94/513-510
  • E-mailen: titkarsag@efszk.hu

Beiratkozás:

A beiratkozás időpontjáról a jelentkezőket levélben értesítjük.

 

Az adott cikk linkje: https://efszk.edu.hu/?page_id=2012